מזונות ילדים במשמורת משותפת

מזונות ילדים במשמורת משותפת

מזונות ילדים במשמורת משותפת – הקדמה

במאמר זה נעסוק בנוגע לתשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת.

זה אחד מהמאפיינים העיקריים בתיק של תביעת גירושין שמגיע אלינו למשרד באופן די תדיר. השאלה היא בעצם מה הן ההשלכות של משמורת משותפת כלפי תשלום המזונות של האב על ילדיו הקטינים.

במאמר הבא נפרט את חיוב המזונות במשמורת משותפת. האם בכלל הם קיימים. ומה הם ההבדלים בין בתי הדין הרבניים בנושא הזה. כמו כן, מהי הגישה של בתי משפט לענייני משפחה בנושא.

פסיקת דמי המזונות – לפי הדין האישי

סעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 קובע כי:

"אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה"

כלומר ככלל הגישה היא שהנושא של מזונות הילדים הוא לפי הדין האישי. כלומר, בהורים יהודיים זה לפי ההלכה וכללי המשפט העברי.

בע"מ 919/15 – נקודת המפנה המשמעותית

פסיקת בית משפט שהתקבלה ביולי 2017 (919/15) ביצע מהפך בנושא מזונות הילדים בפסיקת בית משפט. הפסיקה קבעה נוסחה חדשה לחובת ההורים בתשלום המזונות על ילדים מעל לגיל 6. לפי הפסיקה, חובת המזונות מוטלת על שני ההורים בשווה. זהו. זה כבר לא על האב בלבד כמו שהיה נהוג עד אז.

התשלום בפועל יהיה בהתאם ל 2 פרמטרים מרכזיים:

  • גובה כושר ההשתכרות של כל אחד מהצדדים. כלומר, כמה כל אחד יכול להרוויח (לא משנה כמה הוא מרוויח בפועל).
  • היקפי זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים.

משמעות הדבר היא כדלהלן.

ניקח למשל זוג הורים שהחליטו להתגרש. שני בני הזוג מרוויחים שכר דומה. נניח לשם הדוגמא, 10,000 ש"ח. הם הגיעו יחד לכלל הסכמה שלטובת הילדים יהיה נכון להגיע להסדר של משמורת משותפת. בני הזוג הלכו לבית משפט להסדיר ולעגן את ההסכם הזה. במצב כזה, בית המשפט יפטור את האב מתשלום מזונות כל עוד שחלוקת שהות הילדים אצל האב והאם שוות.

יתרה מזאת, ישנם מצבים שבהם דווקא האמא תצטרך לשלם כסף לאבא. זה יקרה כאשר זמני השהות הם אצל האב ברוב הזמן. לחילופין, כאשר האמא יכולה להשתכר בסכום הגבוה משמעותית מהאבא.

נקודה חשובה שיש לשים לב אליה בשביל למנוע בלבול:

הנושא הנידון כאן הוא בנוגע לאופן החלוקה של זמני השהות. זה לא קשור לנושא האחריות ההורית. הנושא של אחריות הורית הוא נושא אחר ונפרד, ואין לכך השלכה בנוגע למזונות.

מזונות ילדים במשמורת משותפת בבתי הדין הרבניים

בתי הדין הרבניים שאינם מחויבים לפסיקת בית המשפט ממשיכים עדיין את המסורת בהם הם מטילים את חיוב המזונות על האב אף במקום של משמורת משותפת.

אמנם דין זה מפלה את הגבר וגורם לכך שהאב ישלם מזונות אף כשהוא מגדל את ילדיו בשווה לאם. אך בית הדין נצמד להלכה היהודית ולכך מחייבת במזונות את האב.

אך חשוב לציין שבית הדין במקרים כאלה יחייב את האב בדמי מזונות מינימליים בלבד. ישנה פסיקה המטילה במצב כזה חובה של דמי מזונות בסך של 800 ש"ח לחודש. ישנן גם פסיקות אחרות, אך הכיוון הוא להטיל סכום מזונות נמוך יחסית. וזאת, בשל אופן חלוקת זמני השהות.

מזונות ילדים במשמורת משותפת – סיכום

עקב חילוקי הדעות בין בית המשפט לבית הדין הרבני בנוגע לחיוב מזונות במשמורת משותפת, ישנו דיון שמתפתח לא פעם בין הגבר לאישה מי יכריע באלה הזאת, בית משפט או בית דין.

ישנו פולמוס משפטי סוער הנוגע לסמכות הדיון בנוגע למזונות הילדים. החוק קובע שהסמכות תהיה לבית הדין הרבני במקרה של כריכה. אך בג"צ הבדיל בין סוג המזונות, והגביל את סמכותו של בית הדין.

כיום, ישנו דיון בנוגע לעמדת בג"צ, ועתירה בנושא מונחת לפתחו של בג"צ. כך שהנושא טרם הוכרע.

מדובר בהחלטה משמעותית מאוד בין לגבר ובין לאשה. ולכן, מומלץ להיעזר באיש מקצוע כמו טוען רבני המומחה לדיני משפחה.   

תוכן עניינים

לייעוץ חינם השאירו פרטים בטופס

שלא תפספסו

לשיחת יעוץ חינם

נושא הפניה

לפני שאתם יוצאים

שלא תפספסו פגישת יעוץ חינם

נושא הפניה