מזונות בהורות משותפת בבית הדין הרבני

מזונות בהורות משותפת

מזונות בהורות משותפת בבית הדין הרבני – האם זה קשור, וכיצד?

מאמר זה יעסוק בנושא תשלום מזונות בהורות משותפת. נתמקד בנושא בהתאם לפסיקה הנוהגת בבתי הדין הרבניים. זאת, בדגש על הדין העברי שעל פיו מכריעים בדרך כלל בבתי הדין הרבניים.

נתחיל מעצם החובה לתשלום מזונות לילדים. בהמשך נענה על ההקשר שבין חובת המזונות להיקפי המשמורת.

על מי חלה החובה לשלם מזונות הילדים?

ההלכה בנושא היא די ברורה. כמעט תמיד החובה תהיה רק על האבא.

כך קובע הטור בסימן עא:

"חייב אדם לזון את בניו ובנותיו עד שהן בני שש.
וכתב רבינו מאיר מרוטנבורק אפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם חייב לזונם, כיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם אפילו אם יש להם להתפרנס משלהם.
ומשש ואילך מצוה לזונם עד שיהיו גדולים, ועל זה נאמר "עושה צדקה בכל עת". ואם אינו רוצה אין כופין אותו אבל מפצירים בו, ואם אינו מתרצה מכלימים אותו ומכריזין עליו "פלוני אינו רוצה לפרנס בניו והרי הוא גרוע מעוף טמא שמרחם על בניו". במה דברים אמורים שאינו אמוד לנו בממון ליתן צדקה, אבל אם הוא אמוד שיש לו ממון ליתן צדקה לוקחין ממנו בעל כרחו משום צדקה וזנין אותן עד שיגדלו"

על בסיס דברים אלה פסק השולחן ערוך באבן העזר (בסימן עא סעיף א):

"חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש. אפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם. ומשם ואילך, זנן כתקנת חכמים עד שיגדלו. ואם לא רצה, גוערין בו ומכלימין אותו ופוצרין בו. ואם לא רצה, מכריזין עליו בציבור ואומרים: "פלוני אכזרי הוא ואינו רוצה לזון בניו, והרי הוא פחות מעוף טמא שהוא זן אפרוחיו". ואין כופין אותו לזונן. במה דברים אמורים? בשאינו אמוד, אבל אם היה אמוד שיש לו ממון הראוי ליתן צדקה המספקת להם, מוציאים ממנו בעל כרחו, משום צדקה, וזנין אותם עד שיגדלו"

שימו לב: במקורות אלה וברוב המכריע של המקורות בדין העברי אנחנו רואים שרק האבא הוא זה שחייב לשלם מזונות לילדים. החובה היא אבסולוטית (כמעט) וכמעט תמיד תחול אך ורק על האבא.

אגב, יש נידון עד כמה האבא צריך לשלם מבחינת גובה המזונות ורמת החיים. האם החובה היא רק על רמת חיים בסיסית, או שזה בהתאם לרמת החיים שהילדים היו רגילים אליה.

גובה תשלום המזונות – כמה מזונות צריך לשלם בתכל'ס?

למעשה, יש את הנידון מה הגובה של המזונות במשמורת משותפת. אך לפני הכול, יש את הנידון היסודי מה נכלל בתשלום המזונות. האם צריך לשלם את הרמה הבסיסית והמינימלית. או לחילופין שצריך לשלם בהתאם לרמת החיים שהילדים התרגלו אליה.

החלקת מחוקק התלבט והתחבט בשאלה זו. וכך כתב בסימן עא סעיף קטן א:

"לא נתבאר אם די שנותן להם במזונות כל דהו או שצריך לזון אותם כשם שהוא זן את אשתו והם עולים עמה. ועיין בר"ן שכתב שמדין מזונות אמן נגעו בהם. היה משמע קצת שצריך לזון אותם במזונות שנותן לאמם. אבל להרא"ש בדין הבא על הפנויה סוף סימן זה שאף על פי שאינו חייב במזונות שלה, חייב הוא במזונות בנו הנולד ממנה. משמע קצת שאין הבן נגרר אחר אמו ועיין בסימן ע"ג ס"ו גבי כסות הוא הדין מזונות"

הרי לנו שהחלקת מחוקק התלבט בנושא ולא הכריע. כיום, הפסיקה היא שצריך לשלם בהתאם לרמת החיים אליה היו רגילים וברמה הסבירה בהתאם למבחן ההכנסה.

מזונות בהורות משותפת – הדילמה

הדילמה המרכזית כשדנים על תשלום מזונות בהורות משותפת הוא שלמעשה יש לכך שני היבטים.

  1. החובה היא על האבא לשלם את המזונות. אז אם ככה, מה זה רלוונטי מה הם היקפי המשמורת?
  2. ככל והמשמורת היא על האבא, אז הוא בכל מקרה משלם את המזונות באופן ישיר כאשר הילד נמצא אצלו. אז אם ככה, מה ההיגיון שהאבא עוד ישלם לאמא?

למען האמת, ההכרעה בנושא הזה בבית הדין היא די ברורה. וחשוב להבהיר שהגישה של בתי הדין בנושא הזה היא שונה מהותית ובאופן משמעותי מבתי המשפט.

מזונות בהורות משותפת בראי בית הדין הרבני

למעשה, הבאנו את הבסיס של החובה של האבא לשלם את המזונות.

לפי זה, ככל והמשמורת היא אצל האמא, ברור שהאבא צריך לשלם דמי מזונות מלאים.

ככל והמשמורת היא רק אצל האבא, יש היגיון לפטור את האבא מתשלום המזונות. שכן, האבא יכסה את הוצאותה ילדים באופן ישיר כאשר הם נמצאים אצלו.

ככל והמשמורת היא משותפת, אז עדיין יש לאבא חובה לשלם מזונות. אמנם בסכומים נמוכים מעט מהרגיל, כי האבא נושא בחלק מהתשלום באופן ישיר. אך עדיין החובה ללא ספק קיימת ונשארת.

הפחתת מזונות משמורת משותפת בבית הדין הרבני – סיכום

לסיכום, הגישה של ביתה דין הרבני לדילמה של מזונות בהורות משותפת נובעת מהדין העברי. לפי הדין העברי, האבא הוא זה שחייב לשלם לילדים שלו ולכסות את ההוצאות שלהם. אמנם ישנה התלבטות עד כמה הוא חייב לשלם, ובהתאם לאיזו רמת חיים. אך ברור שכמעט תמיד רק האבא הוא זה שנושא בנטל תשלום המזונות לילדים.

לכן, גם במשמורת משותפת תהיה חובה על האבא לשלם מזונות לילדים. יתכן שבסכום נמוך מהרגיל, וזה תלוי איזה הרכב דן בתיק. אך החובה הבסיסית נשארת.

פעמים רבות, במצבים של משמורת משותפת הגבר רוצה לפנות לבית המשפט בכדי שהתיק יתנהל שם ולא בבית הדין הרבני. ואכן, ישנם מקרים שבהם עדיף לגבר לנהל את ההליך של המזונות בבית המשפט. אך ישנם מצבים שדווקא בבית המשפט הוא יצטרך לשלם מזונות גבוהים ביחס לסכום הנהוג בבתי הדין הרבניים. בנוסף, על מנת להשפיע ולהכריע מי ידון בתיק ובפרט בחלק של תביעת המזונות יש להיות בקיא מאוד בתחום ובעל ניסיון מרשים בדיני המשפחה.

לכן, ככל ואתם נמצאים בצומת הדרכים, מומלץ לכם לפנות לטוען רבני מנוסה בכדי שיגבש עבורכם את האסטרטגיה שתלווה אתכם בכל הדרך להצלחה.

תוכן עניינים

לייעוץ חינם השאירו פרטים בטופס

שלא תפספסו

לשיחת יעוץ חינם

נושא הפניה

לפני שאתם יוצאים

שלא תפספסו פגישת יעוץ חינם

נושא הפניה